OASIS BAY CLASSIC CRUISE - HALONG BAY

Halong Bay: 27 Tuan Chau Harbour, Tuan Chau Island, Halong Bay, Quang Ninh, Vietnam

Hanoi Office: 70 Phu Vien, Be De Ward, Long Bien District, Hanoi